Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

REKISTERINPITÄJÄ

aurum living, Y-tunnus 2777866-4

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Pauliina Surakka

Puhelin +358 50 568 8642

REKISTERIN NIMI JA REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

aurum living -asiakasrekisteriin kirjattu henkilö on aurum living -hoitohuoneen asiakas tai ostanut aurum living -verkkokaupasta tavaraa.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on aurum living –hoitohuoneen/verkkokaupan asiakasrekisterin  ylläpitäminen sekä aurum living -verkkokaupan asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely.

Rekisterin tietoja käsitellään ainoastaan aurum living -asiakassuhteen ylläpitämisen yhteydessä. Tietoja voidaan käyttää myös autum livingin mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja koskaan ulkopuolisille tahoille.  Hoitohuoneen asiakasrekisteri sisältää tietoja sekä sähköisenä (ajanvarauksen yhteydessä annetut yhteystiedot) että kirjallisena (asiakkaan antamat terveydentilatiedot sekä hoitokortti), ellei asiakas sitä erityisesti kiellä.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Postiosoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot tehdyistä hoidoista (hoitohuone)
  • Asiakkaan antamat terveydentilatiedot (hoitohuone)
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista (verkkokauppa)

TIETOJEN LUOVUTUS

Rekisteriä tai sen tietoja ei koskaan luovuteta tai anneta luettavaksi ulkopuolisille. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen ylläpitäminen ilmoittamalla siitä aurum living -asiakasrekisterin ylläpitäjälle tai sähköpostitse info@aurumliving.fi. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän omasta kirjallisesta pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä tai sen tietoja ei koskaan luovuteta tai anneta luettavaksi ulkopuolisille. Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edel­lyttämissä rajoissa. Rekisteri ja sen osat sijaitsevat aurum livingin sähköisen ajanvaraus- ja verkkokauppajärjestelmän salasanasuojatulla palvelimella sekä aurum living hoitohuoneen liiketilassa.